พ่อแม่จะเห็นความสำคัญในเรื่องของการเตรียมของใช้เด็กสำหรับลูกน้อยมากที่สุด เพราะของใช้สำหรับเด็ก ที่หลากหลายมักเอื้ออำนวยความสะดวก แต่พ่อและแม่สักกี่คนนัก ที่จะนึกถึงถึงปัญหาที่ตามมาของลูกน้อยในอนาคต ว่าแท้ที่จริงแล้วของเครื่องใช้สำหรับเด็กสิ่งไหนที่สำคัญสำหรับเขาจริง ๆและยังสามารถเป็นอันตรายกับเขาในอนาคตข้างหน้า สิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กที่เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยสะดวกต่อแม่และเด็กในช่วงแรก ๆ เท่านั้น แต่ช่วงหลังจากที่เด็กได้อายุใกล้ 1 ขวบ หากยังเลิกใช้ไม่ได้ก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กทันที ของใช้สำหรับเด็กที่ว่านี้ก็คือ ขวดนมเด็ก ถ้าเด็กมีอาการดูดนมจากขวดนมไม่เลิก จะทำให้เด็กชินกับการกินนมจากขวดนมและมีพฤติกรรมชอบดูดขวดนมจนผิดสุขนิสัยในการรับประทานอาหารตามมา ยิ่งถ้าเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตในช่วง 2 – 3 ปี เด็กก็จะมีพฤติกรรมกินข้าวได้ยากขึ้น และถ้ายิ่งขาดขวดนมไม่ได้ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ เพราะการที่เด็กกินนมมากจนเกินไปก็จะทำให้เด็กมีอาการท้องผูก เพราะในนมไม่มีกากใยอาหาร หากเด็กยังไม่เลิกกินนมให้พอเหมาะจนไม่รับประทานอาหารอื่นที่มีกากใยอาหารก็จะทำให้กลายเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังได้Leave a Reply.