เนื่องจากทุกวันนี้ คนเรานั้นมีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจติดต่อประสานงานกับคนอื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ อยู่มากมายและไม่ได้มีเพียงแค่ญาติหรือคนสนิทที่เรารู้จักเท่านั้น แต่ยังมีคนอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจร่วมกับเราได้ และเมื่อคนเรามีสังคมมากขึ้น ก็ย่อมมีงานสังคมเชิญให้เป็นเกรียติร่วมในงานต่าง ๆ นั้นด้วย การได้รับเชิญไปงานต่างๆ นั้นก็จะเป็นงาน
ตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับ หรืองานเลี้ยงความสำเร็จของบริษัท หรืองานเลี้ยงขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นั้นเราจะต้องใส่เสื้อผ้าด้วยชุดราตรีสำหรับใส่ไปงานตอนกลางคืน ไม่ควรที่จะใส่ชุดทำงานในตอนกลางวันไป เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกรียติเจ้าภาพได้ ชุดราตรี ในสมัยนี้ก็หาไม่อยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนที่จะซื้อหรือเช่านั้นก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยว่าถ้าซื้อไปแล้วจะคุ้มไหม ใส่ได้เพียงกี่ครั้ง ถ้าใส่ได้เพียงครั้งเดียวก็ไม่ควรที่จะซื้อเพราะเสียดายเงิน แต่ถ้าคิดว่าซื้อแล้วใส่ได้หลายงานนั้นก็ซื้อมาเก็บไว้ได้เหมือนกัน แต่ต้องรักษาให้ดี ๆ หน่อยนะคะLeave a Reply.